Dette er tekstversionen af Takster
Klik her for at komme til den grafiske version af Takster

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Takster


Takster i Syddanmark for Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere (abonnementsordning der er objektivt finansieret pr. indbygger) og tilsyn (fast pris for den konkrete ydelse) som aftalt i regi af Udviklingsstrategi og Styringsaftalen i Syddanmark 

Finansiering

For samrådsfunktionen

Samrådsfunktionen finansieres efter principperne for objektiv finansiering ud fra antal indbyggere i kommunen. I 2020 er det 0,88 kr. pr. indbygger.

For Det Kriminalpræventive Tilsyn

Den foreløbige beregning for taksterne er:

Den tidsmæssige beregning for betaling for tilsyn følger takstprincipperne i styringsaftalen, bilag 5 vedr. krisecentre og sociale døgncentre, dvs. afregning til og med ophørsdagen.
 

Opkrævning af betaling

Samråd og tilsyn betales en gang årligt beregnet pr 15. september for hele kalenderåret.

Af praktiske hensyn gælder:
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk